Forma intrare

Calendarul noutatilor

«  Март 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Mini-chat

Sondajul nostru

Care dispartitura a sitelui va place mai mult?
TOTAL RAPUNURI: 1511RezultateОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Четверг, 26.04.2018, 16:26
Bun venit Гость | RSS
Liceul Teoretic "Andrei VARTIC" or.Ialoveni
Principala | Inregistrarea | Intrare
Principala » 2011 » Март » 11 » Clasa 9-B absolventii gimnaziului din 2011.Regulamentul de absolvire a gimnaziului.
Clasa 9-B absolventii gimnaziului din 2011.Regulamentul de absolvire a gimnaziului.
16:55
Au mai ramas 2 luni si cei 28 elevi din clasa 9 al liceului nostru vor deveni si absolventi,  O parte din ei se atirna serios fata de acest eveniment, altii mai putin serios, dar credem ca in timpul ce a ramas se vor concentra si depunind eforturi vor absolvio cu succes gimnaziul, doar innainte-i asteapta admiterea.


Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire
a gimnaziului anul şcolar 2004-2005

Aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei

  I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Examenele de absolvire a învăţămîntului gimnazial au funcţia de certificare a nivelului de cunoştinţe şi a competenţelor de bază ale elevilor la finele acestei trepte de şcolaritate şi se organizează în temeiul Legii Învăţămîntului, articolul 19.
 2. Examenele de absolvire a gimnaziului sînt obligatorii pentru fiecare absolvent al acestei trepte de şcolaritate. Admiterea la examene se face de către consiliul profesoral al şcolii, în baza rezultatelor obţinute de elevi la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţămînt, conform prevederilor „Regulamentului privind promovarea în învăţămîntul primar şi secundar general”.
 3. Disciplinele şi programele de examen, subiectele de examen, termenele de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului se stabilesc de către Ministerul Educaţiei (în continuare Minister).
 4. Pentru elevii care în perioada examenelor de absolvire participă la olimpiade, competiţii şi festivaluri internaţionale, cu autorizarea Ministerului Educaţiei (în continuare Minister); pentru elevii care din alte cauze argumentate (accident, îmbolnăvire şi a.) au lipsit de la examene; pentru elevii care au obţinut note nesatisfăcătoare la examene în sesiunea de bază, Ministerul organizează sesiune repetată. Orarul desfăşurării examenelor repetate se stabileşte de Minister.
  Elevii care nu au fost admişi la examene de către consiliul profesoral, din cauza notelor nesatisfăcătoare (sub "5"), precum şi elevii care nu au luat examenul repetat, pot susţine examenele în conformitate cu „Regulamentul privind promovarea în învăţămîntul primar şi secundar general”.
 5. Coordonarea pe plan republican a acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor este asigurată de către Comisia republicană pentru examenele de absolvire a gimnaziului.
  Direcţiile raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport constituie comisii de examene raionale, iar, în fiecare instituţie de învăţămînt, - comisie şcolară de examene.
 6. Deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la concursurile şi olimpiadele republicane, organizate de Minister, deţinătorii de medalii şi menţiuni la olimpiadele internaţionale, delegaţi de Minister în anul absolvirii, li se acordă, la disciplina respectivă, nota „10”, fără examinare.
  Candidaţii respectivi susţin celelalte examene.

  II. ORGANIZAREA EXAMENELOR

 7. Examenele de absolvire a gimnaziului se organizează în fiecare şcoală unde există absolvenţi ai acestei trepte de şcolaritate.
 8. Examenele de absolvire a gimnaziului se organizează în scris. La limba şi literatura română, şcoala alolingvă – scris/oral.
  Pentru proba scrisă se acordă 2 ore astronomice, iar la proba orală - 15 minute pentru fiecare elev.
  Timpul de lucru se calculează din momentul în care elevii încep rezolvarea efectivă a lucrării.
  Examenele încep la aceeaşi oră în toate instituţiile de învăţămînt. Ora începerii examenelor este stabilită de Minister.
 9. Elevii vor susţine într-o zi o singură probă, fără a mai desfăşura alte activităţi şcolare. Între examene se face o pauză de, cel puţin, o zi.

  III. STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE SCRISE

 10. Subiectele pentru examene se stabilesc de către minister, conform următoarelor criterii:
  • să fie în strictă concordanţă cu programele de examen pentru absolvirea ciclului gimnazial, stabilite şi publicate de către minister;
  • să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate;
  • să aibă un grad mediu de dificultate;
 11. Baremele de corectare şi schema de notare vor asigura unitatea de corectare şi notare la nivel republican.

  IV. COMISIILE DE EXAMEN

 12. Comisia republicană pentru examenele de absolvire a gimnaziului are următoarea componenţă:
  • preşedinte;
  • vicepreşedinte;
  • membri;
  • secretar.

  Componenţa nominală a acestei comisii se aprobă anual prin ordinul ministrului.
 13. Comisia republicană:
  • monitorizează respectarea actelor normative privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului;
  • propune spre aprobare schema de convertire a scorurilor acumulate în note;
  • soluţionează sesizările parvenite din partea comisiilor raionale/municipale;
  • ia act de raportul final privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului, în vederea formulării deciziilor de ordin conceptual şi strategic;
  • anulează examenul în cazul cînd pachetul cu materiale a fost deschis pe o altă latură decît cea anunţată de minister în ziua examenului. Ministerul stabileşte un alt termen, în aceeaşi sesiune. Persoanele care s-au făcut vinovate de această încălcare se sancţionează.

  Comisia republicană poate delega reprezentanţi pe lîngă comisiile raionale.
  Delegatul Comisiei republicane are următoarele atribuţii:
  • supraveghează activitatea comisiei raionale de organizare a examenelor, a comisiilor raionale de corectare şi de contestaţii;
  • inspectează instituţiile de învăţămînt şi comisiile de corectare, verificînd modul de aplicare a prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului;
  • propune comisiilor raionale/din şcoli, atunci cînd constată abateri de la regulament, schimbări în componenţa comisiilor;
  • informează Comisia republicană despre modul de desfăşurare a examenelor.
 14. Comisia raională/municipală pentru examenele de absolvire a gimnaziului are următoarea componenţă:
  • preşedinte;
  • vicepreşedinte;
  • membri;
  • secretari.

  Componenţa nominală a acestei comisii se aprobă, anual, prin decizia şefului Direcţiei raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport.
 15. Comisia raională/municipală:
  • organizează şi este responsabilă de desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului în instituţiile pendinte;
  • stabileşte preşedinţii comisiilor din şcoli;
  • creează comisii raionale de corectare a lucrărilor;
  • organizează şi coordonează activitatea comisiilor raionale de corectare şi de contestaţii;
  • nominalizează instituţiile în baza cărora vor funcţiona comisiile de corectare (centrele de corectare);
  • asigură, împreună cu direcţiile instituţiilor de învăţămînt, în baza cărora au fost create centre de corectare, condiţiile necesare de funcţionare a comisiilor şi de păstrare a lucrărilor;
  • acumulează, sistematizează şi transmite scorurile cumulative (numărul de elevi cu acelaşi număr de puncte) Comisiei republicane;
  • stabileşte componenţa nominală a comisiilor de corectare şi a celor de contestaţie;
  • Aprobă comisiile de examene la proba orală;
  • preia de la Comisia republicană, prin preşedintele comisiei raionale/municipale, lucrările pentru probele scrise şi baremele de corectare;
  • păstrează, în condiţii de deplină siguranţă, lucrările şi baremele de corectare şi le transmit comisiilor din şcoli în ziua susţinerii fiecărei probe scrise;
  • instruieşte preşedinţii comisiilor din şcoli şi toate celelalte persoane antrenate în desfăşurarea examenelor;
  • primeşte de la Comisia republicană şi transmite comisiilor de corectare schema de convertire a scorurilor în note;
  • analizează modul de desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului în baza rapoartelor primite de la comisiile din şcoli şi de la comisiile raionale de corectare;
  • elaborează şi transmite Comisiei republicane, în termen de 5 zile de la încheierea examenelor de absolvire a gimnaziului, raportul cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor, conform Anexei nr.1
 16. Comisia din şcoală pentru examenele de absolvire a gimnaziului are următoarea componenţă:
  • preşedinte;
  • membri;
  • secretar.

  Comisia din şcoală se întruneşte pentru instruire cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe.
 17. Comisia din şcoală:
  • este responsabilă de organizarea şi desfăşurarea examenelor în şcoala respectivă;
  • asigură condiţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului;
  • organizează desfăşurarea examenelor conform graficului elaborat de Minister;
  • propune componenţa comisiei pentru examinarea orală;
  • instruieşte cadrele didactice care asigură supravegherea în sălile de examen;
  • întocmeşte lista absolvenţilor clasei a IX-a care participă la examenele de absolvire a gimnaziului, îi repartizează pe săli şi aduce la cunoştinţa elevilor aceste liste cu 24 de ore înaintea începerii examenului;
  • preia de la comisia raională/municipală, prin preşedinte, numărul necesar de lucrări egal cu numărul de elevi care susţin examenele şi le păstrează în condiţii de securitate deplină;
  • deschide pachetele cu teste în sala de examen în prezenţa elevilor, pe latura indicată de minister;
  • repartizează supraveghetorii pe săli de examen, prin tragere la sorţi, cu 15 minute înainte de începerea examenului;
  • controlează activitatea tuturor persoanelor antrenate în organizarea şi desfăşurarea examenelor;
  • transmite comisiei raionale de corectare lucrările scrise şi centralizatoarele completate cu date despre instituţia respectivă;
  • asigură deplasarea profesorilor-membri ai comisiilor raionale de corectare din instituţia dată la centrul de corectare.
  • înregistrează cererile de contestaţii ale elevilor şi le transmite comisiei de contestaţii împreună cu lucrările;
  • întocmeşte procesele verbale ale examenelor în baza borderourilor de notare;
  • transmite pentru arhivare, cu proces-verbal, secretarului şcolii toate documentele privind examenele.
 18. Comisia raională/municipală de corectare are următoarea componenţă:
  • preşedinte – profesor de profil, deţinător de grad didactic;
  • corectori – profesori la disciplină, preponderent din gimnazii, deţinători de grade didactice.

  Corectorii sunt grupaţi pe discipline de examen. Componenţa nominală a comisiei de corectare se stabileşte de către Direcţia raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport. Componenţa numerică a Comisiei se stabileşte în funcţie de numărul de lucrări de corectat, avându-se în vedere că fiecare corector să verifice circa 100 de lucrări.
 19. Comisia raională/municipală de corectare are următoarele atribuţii:
  • preia, sub semnătură, prin preşedintele comisiei, lucrările primite de la comisia din şcoală;
  • preşedintele comisiei codifică lucrările şi le repartizează corectorilor;
  • deschide, în prezenţa corectorilor, pachetul cu Baremul de corectare, la ora şi pe latura indicate de Minister;
  • corectează lucrările conform baremului de corectare şi completează borderoul de notare (Anexa 2, coloanele 3,4,6);
  • ompletează şi transmite comisiei raionale de examene centralizatoarele cu scorurile obţinute de fiecare elev la fiecare item;
  • acordă notele conform schemei de convertire a scorurilor în note (Anexa 2, coloana 5);
  • completează şi semnează borderourile de notare şi este responsabilă de corectitudinea completării lor (Anexa 2, coloana 2);
  • predă comisiilor de examen din şcoli borderourile de notare şi schema de convertire a scorurilor în note.
 20. 20. Comisia de examinare pentru proba orală are următoarea componenţă:
  • preşedinte – profesor de profil, deţinător de grad didactic;
  • examinatori – profesori la disciplină.

  Examinatorii sunt grupaţi cîte doi. Componenţa nominală a comisiei de examinare se stabileşte de către Direcţia raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport. Componenţa numerică a comisiei se stabileşte în funcţie de numărul de elevi, avîndu-se în vedere că fiecare examinator va evalua circa 25 de elevi.

  V. DESFĂŞURAREA EXAMENELOR

 21. Sălile de examen vor fi în prealabil pregătite pentru această activitate, prin eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenţa elevii în realizarea probelor.
  Pe uşa fiecărei săli de examen se afişează lista nominală a elevilor repartizaţi în sala respectivă.
 22. Repartizarea în săli a elevilor se va face după cum urmează:
  • accesul elevilor în sălile de examen este permis cu 15 minute înainte de începerea probei. Elevii care au întîrziat sunt primiţi în sală numai cu aprobarea preşedintelui comisiei din şcoală;
  • se interzice elevilor să aibă asupra lor manuale, tabele, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, notiţe etc.;
  • elevii se repartizează cîte unul în bancă, în ordinea prevăzută în listele afişate;
  • fiecare elev primeşte lucrarea şi completează citeţ datele de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul lucrării va fi lipit de către supraveghetor, după ce va verifica identitatea elevului.
 23. Supraveghetorii vor fi aleşi dintre cadrele didactice de alte discipline decît cea de examen, din şcoala respectivă sau din alte şcoli apropiate.
  Repartizarea pe săli a supraveghetorilor se face de către preşedintele comisiei în ziua fiecărei probe, cu 15 minute înainte de ora de începere a examenului, prin tragere la sorţi. Supraveghetorii sunt repartizaţi cîte doi pentru fiecare sală.
  Supraveghetorii intră în săli după ce au primit listele elevilor, testele pentru proba scrisă respectivă, într-un număr egal cu numărul de elevi din sală.
 24. Desfăşurarea probelor scrise va avea loc după cum urmează:
  • în plenul comisiei din şcoală, supraveghetorii primesc de la preşedinte sau vicepreşedinte, contra semnătură, testele într-un număr egal cu numărul elevilor din fiecare sală de examen;
  • din momentul în care supraveghetorii distribuie testele elevilor, nici un elev nu mai poate părăsi sala până la predarea lucrării;
  • în cazuri excepţionale, elevul poate părăsi temporar sala, fiind însoţit de către unul dintre supraveghetori, pînă la revenirea sa în sală;
  • pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor folosi numai creion negru. Nu se va folosi altă hîrtie decît cea distribuită de supraveghetori;
  • în timpul desfăşurării probei scrise, supraveghetorii de săli nu dau nici o indicaţie elevilor, nu discută între ei şi nici nu rezolvă vreun subiect al lucrării;
  • în timpul desfăşurării examenului, în sălile de examen au acces preşedintele şi vicepreşedintele comisiei din şcoală, membrii Comisiei republicane şi ai comisiei raionale/municipale, precum şi persoanele delegate de către Comisia republicană;
  • pe măsură ce îşi încheie lucrul, elevii predau lucrările supraveghetorilor şi semnează în borderoul de prezenţă. La expirarea timpului acordat pentru îndeplinirea probei, elevul predă imediat lucrarea, fiind interzisă depăşirea timpului. Ultimii 3 elevi rămîn în sală pînă la predarea ultimei lucrări;
  • supraveghetorii, imediat după finalizarea probei, predau lucrările preşedintelui comisiei din şcoală, care verifică dacă numărul lucrărilor corespunde cu numărul elevilor de pe listă;
  • comisia din şcoală transmite lucrările comisiei raionale de corectare, la centrul de corectare;
  • comisia din şcoală organizează susţinerea examenelor de absolvire a gimnaziului şi pentru elevii cu instruire la domiciliu;
  • comisia republicană anulează examenul în cazul, cînd plicul cu materiale a fost deschis pe o altă latură decît cea anunţată de minister în ziua examenului. Ministerul stabileşte un alt termen, în aceeaşi sesiune.
 25. Desfăşurarea probei orale:
  • elevii intră în sala de examen în ordinea afişată. În sală se află permanent 4-5 candidaţi;
  • fiecare examinator apreciază răspunsul elevilor cu scoruri, în conformitate cu baremul de evaluare şi le introduc în borderoul de notare (Anexa nr.3, coloana „Proba orală”). În cazul cînd diferenţa dintre scorurile acordate de examinatori este mai mare de un punct, preşedintele comisiei de examen mediază situaţia, iar hotărîrea sa este definitivă.
  • comisia din şcoală transmite frecvenţele scorurilor obţinute de elevi comisiei raionale de examen;
  • comisia de examen din şcoală introduce în borderou scorurile şi notele de la proba scrisă (Anexa nr.3, coloana «Proba scrisă» ) şi calculează nota medie la examen (Anexa 3, coloana «Nota medie»).
 26. Nota la disciplina la care se susţin probe scris şi oral se calculează ca medie aritmetică a ambelor note, cu rotunjire pînă la întreg.

  VI. CORECTAREA ŞI NOTAREA PROBELOR SCRISE.
  COMUNICAREA REZULTATELOR EXAMENELOR

 27. Aprecierea probelor scrise se face cu note de la "10” la "1”; nota minimă de promovare la fiecare probă scrisă este nota "5”.
 28. Corectarea şi notarea lucrărilor se va face după cum urmează:
  • preşedintele comisiei din şcoală transmite lucrările preşedintelui comisiei de corectare;
  • preşedintele comisiei de corectare cifrează apoi repartizează lucrările pentru corectare membrilor comisiei;
  • fiecare lucrare se verifică de către un singur corector, conform baremului de corectare;
  • itemii care au fost apreciaţi de comisia de corectare ca fiind copiaţi se apreciază cu „0” puncte;
  • scorurile elevilor la fiecare item se introduc pe centralizatoare;
  • preşedintele comisiei de corectare re-verifică selectiv 10% din lucrări şi poate decide re-verificarea unor lucrări cu implicarea altor corectori;
  • preşedintele comisiei de corectare propune comisiilor autorizate corespunzătoare scoaterea din drepturi a corectorilor care au comis încălcări, sau nu asigură verificarea calitativă a testelor;
  • preşedintele comisiei de corectare predă, cu proces-verbal, lucrările şi borderourile de notare preşedintelui comisiei din şcoală.
 29. Comunicarea rezultatelor se face la instituţiile de învăţământ prin afişarea listelor, care includ numele şi prenumele elevilor, nota obţinută la fiecare probă.

  VII. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR

 30. Comisiile raionale/municipale de contestaţii se constituie pe discipline de examen. În fiecare raion, la fiecare disciplină se constituie o singură comisie de contestaţii.
 31. Comisia de contestaţii are următoarea componenţă:
  • preşedinte – profesor de disciplina de examen, deţinător de grad didactic;
  • corectori – profesori la disciplina de examen, deţinători de grade didactice.
 32. Contestaţiile cu privire la rezultatele probelor de examen se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, se înregistrează la secretariatul şcolii şi se înaintează la comisia raională de contestaţii de către preşedintele comisiei din şcoală. Lucrările contestate se examinează în următoarele trei zile după comunicarea rezultatelor de la ultimul examen.
 33. Comisiile raionale/municipale de contestaţii revăd lucrările primite şi le apreciază conform aceloraşi bareme de corectare. Rezultatele re-corectării lucrărilor se fixează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi de membrii comisiei. Nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă. Lucrările scrise, baremele de corectare şi copia procesului-verbal se restituie instituţiei de învăţămînt respective.
  În procesul de re-corectare a lucrărilor de către Comisia de contestaţii nu se permite prezenţa elevilor, părinţilor, cadrelor didactice.

  VIII. DISPOZIŢII FINALE

 34. Respectarea întocmai a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului este obligatorie pentru toate persoanele antrenate în organizarea şi desfăşurarea examenelor la această treaptă de şcolaritate.
  Pentru abateri de la Regulament, persoanele care s-au făcut vinovate se sancţionează după cum urmează:
  • elevii care, în timpul desfăşurării probelor scrise, sunt surprinşi copiind, sau transmiţînd soluţii cu privire la rezolvarea subiectelor, sunt eliminaţi de la proba respectivă, iar lucrarea este anulată cu menţiunea "anulată pentru încălcare”.
  • supraveghetorii, corectorii care săvîrşesc fapte cu caracter infracţional, sau manifestă neglijenţă în exercitarea atribuţiilor, sunt sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare şi pierd dreptul de a mai fi antrenaţi în activităţi de examinare;
  • preşedinţii comisiilor raionale şi şcolare de examene şi preşedinţii comisiilor de corectare la disciplinele corespunzătoare, care au manifestat lipsă de responsabilitate în rezultatul cărora au fost admise încălcări ale stipulărilor prezentului regulament, se sancţionează administrativ de către Direcţia raională/municipală învăţămînt, tineret şi sport sau de Minister, după caz. Persoanele odată sancţionate nu mai pot fi antrenate în astfel de funcţii la nici un tip de examene;
  • membrii comisiilor şcolare, raionale şi republicane de examene au dreptul să elimine din sala de examene supraveghetorii şi elevii care au fost surprinşi în comitere de încălcări;
  • Ministerul va evalua anual, selectiv, calitatea verificării testelor de examene şi convertirea corespunzătoare a scorurilor în note. Rezultatele evaluării, concluziile şi recomandările respective vor fi comunicate factorilor de decizie pentru luare de măsuri corespunzătoare;
 35. Lucrările scrise ale elevilor, borderourile de notare, schema de notare se păstrează în şcoală timp de 3 ani, iar procesele-verbale – 5 ani, apoi se transmit în arhivă.
  Nu se eliberează copii ale lucrărilor de examen.


Vizite: 2124 | Adaugat: liceul-ialoveni | Reiting: 4.2/5 |
Total comentarii: 0
Numele *:
Email:
Codul *:

Copyright MyCorp © 2018