Forma intrare

Calendarul noutatilor

«  Ноябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Mini-chat

Sondajul nostru

Apreciaza-mi situl
TOTAL RAPUNURI: 923RezultateОнлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Понедельник, 19.11.2018, 04:29
Bun venit Гость | RSS
Liceul Teoretic "Andrei VARTIC" or.Ialoveni
Principala | Inregistrarea | Intrare
Principala » 2013 » Ноябрь » 1 » Codul electoral al Consiliului Local al Tinerilor (1)
Codul electoral al Consiliului Local al Tinerilor (1)
23:16

ADOPTAT

Adunarea Generală a Tinerilor

din orasul Ialoveni

 /microraionul Liceului Teoretic ‚Andrei Vartic”/

APROBAT

Primarul orasului Gh.Caracuianu

_______________________

 

CODUL ELECTORAL

norme privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru

CONSILIUL LOCAL AL TINERILOR „Dacii”

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Noţiuni generale

În sensul prezentului cod se definesc următoarele noţiuni generale:

afişe electorale - apeluri, declaraţii, fotografii şi alte materiale utilizate de concurenţii electorali în scop de agitaţie electorală;

agitaţie electorală - acţiuni de  pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali;

alegător - cetăţean al Republicii Moldova cu vîrsta între 15 – 30 ani, cu domiciliu în orasul Ialoveni sau elev, sau fost elev in LT „Andrei Vartic”

campanie electorală  - perioadă de activitate care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe tinerii alegători să-şi exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi care începe, pentru fiecare concurent electoral, la data înregistrării acestuia de către Biroul Electoral Local şi se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării;

candidat – băiat sau fată, cu vîrsta între 15 – 30 ani, care candidează pentru ocuparea funcţiei de consilier în Consiliul Local al Tinerilor;

contestaţie  - cerere de anulare sau revizuire a unui act, a  unei hotărîri sau acţiuni;

domiciliu -  loc de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de identitate cu ştampila "domiciliu";

listă electorală  - listă ce cuprinde toţi tinerii cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unei secţii de votare;

listă de subscripţie  -  listă cu semnături ale  alegătorilor  care susţin un oarecare candidat la alegeri;

organe electorale  - organe care organizează desfăşurarea alegerilor;

perioadă electorală  - perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoştinţă  publică a datei alegerilor şi ziua în  care  rezultatele finale ale alegerilor sînt confirmate de către organele competente.

Tinerii, cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în orasul Ialoveni, microsectorul LT „Andrei Vartic”, raionul Ialoveni, participă la alegerea Consiliul Local al Tinerilor „Dacii” prin vot universal, direct, egal, secret, liber exprimat.

Vot universal – tinerii, cetăţeni ai RM pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Vot direct – tînărul alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă.

Vot egal – în cadrul oricărui scrutin, fiecare tînăr alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală.

Vot secret – votarea la alegeri este secretă, excluzîndu-se astfel posibilitatea influenţării voinţei tînărului alegătorului.

Vot liber exprimat – nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra tînărului alegător pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent

Numărul consilierilor care vor fi aleşi în Consiliul Local al Tinerilor „Dacii” or.Ialoveni va fi de 21 persoane.

Consiliul este format din consilierii aleşi, preşedinte şi vicepreşedinţi pe un mandat de 2 ani. Consilierii validaţi vor alege preşedintele şi vicepreşedinţii din rîndul lor, prin vot deschis. Secretariatul va fi asigurat de specialistul de tineret din localitate.

 

CAPITOLUL II

ORGANELE ELECTORALE

În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor se constituie:

a) Consiliul Electoral de Circumscripţie (în continuare CEC).

b) Birourile Electorale Locale (BEL).

Consiliul Electoral de Circumscripţie

CEC se constituie de către Adunarea Generală a Tinerilor din        raion convocată de grupurile de iniţiativă ale tinerilor.

CEC se compune din 3-5 membri incluzînd:

·      tineri din localităţile raionului;

·      un reprezentant al administraţiei raionului;

·      reprezentanţi ai localităţilor (reprezentant al unui ONG, consilier adult raional sau local etc.).

Membrii CEC aleg dintre ei preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului cu majoritatea de voturi ale membrilor acestuia.

Atribuţiile CEC:

a)       supraveghează executarea prevederilor prezentului cod;

b)       stabileşte ziua alegerilor cu cel mai tîrziu 28 zile înainte;

c)       supraveghează activitatea birourile electorale locale;

d)       stabileşte localurile secţiilor de votare;

e)         fixarea perioadei de depunere a candidaturilor;

f)          stabilirea duratei campaniei electorale;

g)         aprobă lista candidaţilor pentru alegeri;

h)       stabileşte modelul buletinelor de vot, al listelor electorale şi al altor acte ce ţin de desfăşurarea alegerilor;

i)         veghează întocmirea şi afişarea în termen a listelor electorale;

j)         veghează desfăşurarea corectă a campaniei electorale, numără voturile la nivel raional şi validează rezultatele alegerilor;

k)       asigură instruirea funcţionarilor electorali şi oferă alegătorilor informaţii electorale;

primesc şi soluţionează contestaţiile privind candidaturile şi desfăşurarea alegerilor în termen de 24 de ore de la înregistrarea lor; termenul de depunere a

l)         contestaţiilor nu poate depăşi 48 de ore de la afişarea rezultatelor;

m)     aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale;

n)       alte atribuţii stabilite de prezentul cod.

Birourile Electorale Locale

BEL se constituie în baza propunerilor Grupurilor Locale de Tineret din 3-5 membri în cadrul Adunării Generale a Tinerilor, unul dintre membri trebuie sa fie participant la instruirile organizate de CEC.

La şedinţa de constituire a BEL, membrii acestuia aleg din rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului. Lista membrilor cu datele de contact se expediază în termenii indicaţi la CEC.

Atribuţiile BEL:

a)       întocmeşte listele electorale principale în ordine alfabetică în colaborare cu Primăria localităţii şi Instituţiile de învăţămînt, şi listele electorale suplimentare în ziua alegerilor - înscriind în ele persoanele care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale principale;

b)       expediază la CEC în termenii indicaţi nota informativă privind numărul de alegători din localitate;

c)       comunică alegătorilor care locuiesc pe teritoriul secţiei de votare data şi locul votării, asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot, organizează votarea în ziua stabilită, ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare;

d)       totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte procesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de vot CEC;

e)       primeşte şi examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfăşurarea alegerilor, după caz, le transmite spre examinare CEC;

f)        afişează listele candidaţilor, organizează locul de expunere publică a manifestelor, programelor şi afişelor candidaţilor;

g)       organizează întîlnirilor candidaţilor cu alegătorii;

h)       monitorizează desfăşurarea corectă a alegerilor;

i)         numără voturile;

j)         exercită şi alte atribuţii în condiţiile prezentului cod.

 

CAPITOLUL III

LISTELE ELECTORALE

Listele electorale se întocmesc de către BEL în baza datelor eliberate de Primărie care includ toţi tinerii, cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în localitatea respectivă şi vîrsta cuprinsă între 15 - 30 ani.

În listele electorale se înscriu alegătorii, indicîndu-se numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate al acestora.

Listele electorale se afişează în localurile secţiilor de votare cu 5 zile înainte de ziua alegerilor.

Un tînăr alegător poate fi înscris o singură dată pe lista electorală.

Tinerii alegători au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 2 zile înainte de alegeri. Contestaţiile se examinează de BEL în decurs de 24 de ore de la recepţionarea acestora.

 

CAPITOLUL IV

ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR

Pentru înregistrarea candidaţilor, aceştia depun la BEL în termen de 10 zile de la data stabilirii zilei alegerilor dosarul care trebuie să cuprindă următoarele documente:

@ demersul de înscriere a candidatului cu indicarea motivului pentru care doreşte să devină consilier;

@ programul său electoral - care trebuie să fie atractiv, realist, posibil de realizat;

@ lista de subscripţie (cel puţin 10 persoane cu vîrsta între 15 – 30 ani din localitatea respectivă);

@ copia actului de identitate (buletin de identitate sau certificat de naştere);

@ CV-ul sau autobiografia;

@ acordul părinţilor, pentru persoanele care nu au atins vîrsta de 18 ani.

Numărul de candidaţi dintr-o localitate nu este limitat, dacă se îndeplinesc condiţiile, iar dosarele candidaţilor se depun în termen la Biroul Electoral Local.

Candidat la funcţia de consilier poate fi orice persoană fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială care îndeplineşte următoarele condiţii:

@ cetăţean al Republicii Moldova, cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 30 ani;

@ are domiciliul permanent în localitatea pe care intenţionează să o reprezinte în consiliu;

@ bun organizator şi să fie dispus să lucreze în echipă (condiţie opţională);

@ are dorinţa de a folosi o parte a timpului său liber pentru activităţile consiliului (condiţie opţională).

 

Listele de subscripţie reprezintă listele de colectare a semnăturilor în susţinerea candidatului. Au dreptul de a colecta semnături: candidaţii, membrii grupurilor de iniţiativă care susţin candidaţii la alegeri precum şi persoanele împuternicite de aceştia.

Un alegător poate susţine, prin semnătură, un singur candidat în cadrul unui scrutin. BEL efectuează verificarea listelor de subscripţie.

Se declară nule listele de subscripţie:

@ care nu au fost întocmite corect (conform modelului-tip);

@ care au fost întocmite înainte de ziua stabilirii datei alegerilor;

@ în care au fost depistate semnături false.

BEL efectuează înregistrarea candidaţilor în decursul a 3 zile de la data primirii actelor specificate mai sus, afişînd în cel puţin 3 locuri publice hotărîrea sa privind înregistrarea candidaţilor.

Nu pot fi înregistraţi ca candidaţi tinerii care au antecedente penale nestinse sau tinerii care au săvîrşit o încălcare a legii penale dar nu poartă  răspundere pentru aceasta din punct de vedere juridic.

Candidatul electoral poate să-şi retragă candidatura printr-o declaraţie scrisă, adresată organului electoral care l-a înregistrat, dar nu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilor

Candidaţii desemnaţi în alegeri nu pot desfăşura activităţi în cadrul BEL sau CEC pe durata alegerilor în cauză.

 

CAPITOLUL V

CAMPANIA ELECTORALĂ

Agitaţia electorală în favoarea candidatului electoral se admite numai după înregistrarea acestuia de către organul electoral.

Candidaţii şi persoanele lor de încredere au dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele sale electorale, calităţile politice, profesionale şi personale, precum şi a face agitaţie în favoarea candidaţilor în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau a altor forme de comunicare care exclud încălcarea ordinii publice şi normelor etice.

Candidaţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii. CEC şi BEL sînt obligate să asigure desfăşurarea unor astfel de întîlniri în termene şi condiţii egale în condiţiile Legii nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile.

În ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie. E interzisă agitaţia în timpul orelor de studii.

Publicitatea electorală în reţeaua Internet şi prin intermediul telefoniei mobile este similară publicităţii electorale în presa scrisă şi prin intermediul afişajului electoral.

Vizite: 501 | Adaugat: liceul-ialoveni | Reiting: 0.0/0 |
Total comentarii: 0
Numele *:
Email:
Codul *:

Copyright MyCorp © 2018